ขณะนี้มีคำสัญญาทั้งหมด
0 คำสัญญา
 คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ของรางวัล
ของรางวัล

รางวัลที่ 1

มูลค่ารวม 14,000 บาท 1 รางวัล
อาหารสุนัขหรือแมว โรยัล คานิน ฟรี 1 ปี
(มูลค่า 12,000 บาท*)
และคูปองตรวจสุขภาพน้องหมาหรือน้องแมวฟรี (มูลค่า 2,000 บาท)
*โดยคำนวณจากน้ำหนักและปริมาณความต้องการของสุนัขและแมว

มูลค่ารวม 14,000 บาท 1 รางวัล
อาหารสุนัขหรือแมว โรยัล คานิน ฟรี 1 ปี
(มูลค่า 12,000 บาท*)
และคูปองตรวจสุขภาพน้องหมาหรือน้องแมวฟรี (มูลค่า 2,000 บาท)
*โดยคำนวณจากน้ำหนักและปริมาณความต้องการของสุนัขและแมว

รางวัลที่ 2

มูลค่ารวม 8,000 บาท 1 รางวัล
อาหารสุนัขหรือแมว โรยัล คานิน ฟรี 6 เดือน (มูลค่า 6,000 บาท*) และตรวจสุขภาพน้องหมาหรือน้องแมวฟรี (มูลค่า 2,000 บาท)
*โดยคำนวณจากน้ำหนักและปริมาณความต้องการของสุนัขและแมว

 

มูลค่ารวม 8,000 บาท 1 รางวัล
อาหารสุนัขหรือแมว โรยัล คานิน ฟรี 6 เดือน (มูลค่า 6,000 บาท*) และตรวจสุขภาพน้องหมาหรือน้องแมวฟรี (มูลค่า 2,000 บาท)
*โดยคำนวณจากน้ำหนักและปริมาณความต้องการของสุนัขและแมว

 

รางวัลที่ 3

มูลค่ารวม 5,000 บาท 1 รางวัล
สามารถเลือกระหว่าง แพ็กเกจถ่ายรูปกับน้องหมาน้องแมวของคุณใน Studio (มูลค่า 5,000 บาท) หรือ อาหารสุนัขหรือแมวโรยัล คานิน ฟรี 3 เดือน (มูลค่า 3,000 บาท*) และ คูปองตรวจสุขภาพน้องหมาหรือน้องแมวฟรี (มูลค่า 2,000 บาท)
*โดยคำนวณจากน้ำหนักและปริมาณความต้องการของสุนัขและแมว


มูลค่ารวม 5,000 บาท 1 รางวัล
สามารถเลือกระหว่าง แพ็กเกจถ่ายรูปกับน้องหมาน้องแมวของคุณใน Studio (มูลค่า 5,000 บาท) หรือ อาหารสุนัขหรือแมวโรยัล คานิน ฟรี 3 เดือน (มูลค่า 3,000 บาท*) และ คูปองตรวจสุขภาพน้องหมาหรือน้องแมวฟรี (มูลค่า 2,000 บาท)
*โดยคำนวณจากน้ำหนักและปริมาณความต้องการของสุนัขและแมว

รางวัลที่ 4 - 60


รับ GIFT SET อาหารตัวอย่างสำหรับสุนัขหรือแมว จาก โรยัล คานิน ฟรี!
*สูตรดูแลเส้นขนและผิวหนัง หรือ สูตรเฉพาะสายพันธุ์แมวเปอร์เซีย ประกอบด้วย อาหารเม็ดสูตร 3 ซอง x 50 กรัม + อาหารเปียก 1 ซอง + คู่มือการเลี้ยงลูกสุนัขหรือลูกแมว + ถ้วยตวงอาหาร มูลค่ารวม 159 บาท

 

กฎกติกาและวิธีการร่วมสนุก
กฎกติกาและวิธีการร่วมสนุก
กฎกติกาและเงื่อนไข
 • สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
 • ทางทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผ่านหน้าแฟนเพจ Facebook Royal Canin Thailand ผู้ชนะจะต้องทำการติดต่อกลับภายใน 7 วันหลังจากประกาศรางวัล โดยผู้ชนะจะต้องส่งข้อความมาทางกล่องข้อความ (Inbox) Facebook Royal Canin Thailand พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ และทางทีมงานจะดำเนินการส่งของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการยืนยันการรับสิทธิ์
 • ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริงและไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีอายุมากกว่า 13 ปี บริบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ บัญชีใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
 • ผู้ร่วมสนุกรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของ รูปภาพ และเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่นำรูปภาพ และเนื้อหา ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ และเนื้อหาทั้งหมด ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชนะที่ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้ และของรางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ของรางวัลทุกชิ้นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
 • ผู้ชนะ 60 ท่าน ที่อัพโหลดรูปภาพน้องหมาหรือน้องแมวของท่านเอง และเขียนคำสัญญาได้โดนใจคณะกรรมการที่สุดจะได้รับของรางวัลตามที่ทางทีมงานแจ้งไว้ข้างต้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • หากไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ ภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ และเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ร่วมโครงการใช้ในการร่วมกิจกรรม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ และเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไข เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ/หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมโครงการในอนาคต
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และ ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการร่วมสนุก กติกา และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
วิธีการร่วมสนุก
 • เข้าสู่ระบบด้วย Facebook Log-in และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเริ่มกิจกรรม
 • เลือกการ์ดน้องแมวหรือน้องหมา เพื่อสร้างคำสัญญา
 • สร้างคำสัญญาต่อน้องแมวหรือน้องหมา ในแบบฉบับของคุณ
 • แชร์คำสัญญาของคุณไปที่ Facebook และสามารถอธิบายคำสัญญา หรือเล่าเรื่องราวของคุณกับลูกๆ เพิ่มเติมใน Caption และอย่าลืมเปิดโพสต์เป็น Public (สาธารณะ)
 • เมื่อทำครบตามกติกา คุณจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลจาก Royal Canin Thailand
หมายเหตุ
 • ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 60 ท่าน จากผู้ร่วมสนุกที่ทำตามกติกาทุกขั้นตอน ที่อัพโหลดรูปภาพน้องหมาหรือน้องแมวของท่านเอง และเขียนคำสัญญาได้โดนใจคณะกรรมการที่สุดจะได้รับของรางวัลตามที่ทางทีมงานแจ้งไว้ข้างต้น
 • สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page Royal Canin Thailand ผู้โชคดีจะต้องทำการติดต่อกลับภายใน 7 วันหลังจากประกาศรางวัล เพื่อยืนยันรับสิทธิ์
บทความน่ารู้